УДК
Кузьменко Едуард Костянтинович,,,,,,
 ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ НАВКОЛО КОНЦЕПТУ ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
FORMATION OF POLITICAL DISCOURSE AROUND THE CONCEPT OF DECOLONIZATION OF THE BRITISH EMPIRE
 
УДК
Карабардін Андрій Валерійович,,,,,,
АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНР В ЕМІГРАЦІЙНОМУ ВИДАННІ «ТРИЗУБ»
ANALYSIS OF THE ILLUSTRATION UNR’S POLITICAL ACTIVITY IN THE EMIGRATION EDITION «TRYZUB»
 
УДК
Киридон Алла Миколаївна,Троян Сергій Станіславович,,,,,
ГУМАНІТАРИСТИКА В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
THE HUMANITIES IN THE PROBLEM FIELD OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCHES
 
УДК
Ковальська Леся Андріївна,,,,,,
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС»
THEORETICAL ASPECTS OF THE CONTENT OF THE CONCEPT OF «THE DOCUMENTARY AND INFORMATION RESOURCE»