УДК
Гончарова Марина Вячеславовна,,Гончаров Александр Иванович,,,,
"GREEN" ECONOMY OF MODERN RUSSIA: HUMANE NATURE MANAGEMENT AS A KEY FINANCIAL RESOURCE
"GREEN" ECONOMY OF MODERN RUSSIA: HUMANE NATURE MANAGEMENT AS A KEY FINANCIAL RESOURCE
 
УДК
Радионова Людмила Алексеевна,Радионова Ольга Николаевна,Кудрявцев Александр Юрьевич,,,,
URBAN SPACE – ЭСКЛЮЗИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА УКРАИНСКИХ ГОРОДОВ
URBAN SPACE – EXCLUSIVE CREATIVITY OF UKRAINIAN CITY MANAGEMENT
 
УДК
Матюха Микола Миколайович,,,,,,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
DECISION-MAKING INFORMATION
 
УДК
Клименко Наталія Григорівна,,,,,,
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЯК СУСПІЛЬНОЇ НАУКИ
 HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT AS A SOCIAL SCIENCE
 
УДК
Нагорічна Ольга Степанівна,,,,,,
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МИТНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
CURRENT ISSUES OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CUSTOMS ADMINISTRATION OF UKRAINE
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Пишенина Татьяна Ильинична,Федоров Максим Игоревич,,,,,
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ
PROBLEMATIC ASPECTS OF IMPLEMENTATION QUALITI MANAGEMENT SYSTEMS IN UKRAINE
 
УДК
Аникеева Наталья Васильевна,,,,,,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ЧАСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ АПК
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM IN TERMS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF AGRIBUSINESS ENTITIES
 
УДК
Кавецький Вячеслав Валерійович,,,,,,
РОЗРОБКА ПІДХОДІВ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE COMPREHENSIVE EVALUATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL OF THE ENTERPRISE
 
УДК
Дєліні Марина Миколаївна,,,,,,
РОЛЬ КЕРІВНИКА ПРОЄКТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ COVID-19
 THE ROLE OF PROJECT MANAGER UNDER COVID-19 DEVELOPMENT
 
УДК
Гуменюк Алла Валеріївна,Гарматюк Олена Валентинівна,,,,,
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ МОДЕЛІ
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MARKETING MODEL FORMATION
 
УДК
Зінченко Ольга Анатоліївна,,,,,,
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Knowledge management as a priority direction of Ukrainian management in process of euro-integration
 
УДК
Сташкевич Оксана Александровна,,,,,,
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ВЗАЄМОДІЇ З СУЧАСНИМ РИНКОМ ПРАЦІ
EDUCATION MANAGEMENT IN COOPERATION WITH THE MODERN LABOR MARKET