Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
Стовпець В. Г.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ  ОСВІТНІМИ СТАНДАРТАМИ

Одеський національний морський університет

Сучасна вища освіта в Україні – це  сукупність таких освітніх систем, як професійна підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів і перепідготовка спеціалістів та підвищення кваліфікації, а також підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі [1] .
Обравши європейський напрямок розвитку, Україна намагається реформувати свою національну систему вищої освіти відповідно до Болонської декларації, метою  якої є створення європейського наукового та освітнього простору задля підвищення можливості випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на світових ринках праці та підняття конкурентоспроможності всіх університетів Європи [2].
 
 
Завдяки Болонському процесу нарівні  з академічними освітніми програмами, що лежать  в основі підготовки бакалаврів і магістрів (Education), виникла  також потреба у неформальних програмах навчання (Learning). Регламентація освітніх послуг такого навчання знайшла своє відображення в міжнародному стандарті ISOFDIS 29990 -2010 (Е) «Learningservicesfornon-formaleducationandtrainingBasicrequirementsforserviceproviders» [3].
 
 
Сьогодні освітні системи передбачають запровадження всіма країнами-учасницями Болонського процесу не тільки двох циклів навчання: попереднього (pregraduate) та випускного (graduate) з використанням європейської накопичувальної системи ECTS (European Credit Transfer System), але й подальший розвиток післядипломної освіти (postgraduate), що сприяє втіленню в життя концепції так званого «навчання впродовж усього життя» [4].

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>