Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Стовпець О. В.

Соціально-філософське осмислення проблемиспіввідношення інформації, знань та інтелектуальної власності
Одеський національний морський університет

Вступ
Актуальність обраної проблематики обумовлюється зростанням ваги та цінності інтелектуальної власності в епоху інформації. Інститут інтелектуальної власності став невід'ємним соціокультурним атрибутом постіндустріального суспільства. Оскільки в полі зору соціальної філософії знаходяться ті явища й процеси суспільного життя, котрі характеризують розвиток всього людства, проблема визначення місця інтелектуальної власності та її співвідношення з іншими видами інформації має стати предметом соціально-філософської рефлексії.
 
Разом з тим, зміна онтологічного статусу інформації, неоднозначність й багатоманітність підходів до розуміння поняття інформації, трансформація суспільних стереотипів передачі інформації тощо, вимагає, перш за все, дослідити саму категорію «інформація» та виокремити її особливості.
 
 
Метою статті є соціально-філософське дослідження характеру й закономірностей співвідношення інформації, знань та інтелектуальної власності через аналіз процесів суб’єктивізації інформації (та її перетворення на знання) й об’єктивізації знань (що трансформуються в соціокультурну інформацію). Осмислення взаємозв’язку зазначених процесів в різних видах пізнання й комунікативних актах, що мають місце в природному середовищі та культурі, має покращити розуміння місця й тієї ролі, яку відіграє інститут інтелектуальної власності в сучасному суспільстві.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>